Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,   20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

gabinetów lekarskich o następujących powierzchniach:  nr 138– 18,81 m2 , nr 128 – 24,78 mnr 103 – 23,35 m2   usytuowanych w Bloku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w budynku położonym przy al. Kraśnickiej 100, z przeznaczeniem na przeprowadzanie badań lekarskich w ramach wykonywania czynności biegłego sądowego z zakresu medycyny oraz przeprowadzanie badań lekarskich w związku z orzekaniem na rzecz zakładów ubezpieczeniowych.

Okres najmu – 3 lata od dnia zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa  - 31 lipca 2023 roku o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert w dniu 31 lipca 2023 o  godz. 12.10. pok. 106, blok H.

Back to top