Rejestracja 81 537 41 71 

Roboty budowlane

„Remont 6 sztuk czerpni powietrza w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”.

Rozbudowy systemu poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na odcinku Ginekologia (blok E, poziom -1) – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulacji i Mikrobiologii (blok B) - I piętro oraz dostawa pojemników i woreczków jednorazowych”.

Back to top