Rejestracja 81 537 41 71 

Dostawy

dostawa wraz z montażem sprzętu niezbędnego do prawidłowego leczenia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej

Dostawa wraz z montażem dwóch videoduodenoskopów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Endoskopowej (II procedura)

Back to top