Rejestracja 81 537 41 71 

Dostawy

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.72.2022

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100 zaprasza do składania oferty na: 

Dostawę podkładów chłonnych oraz pieluchomajtek dla dorosłych.

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.22.2021

Nr sprawy: WSS SP ZOZ DZP 382.14.2021

Dostawa wraz z montażem automatycznej myjni – dezynfekatora do endoskopów.

Dostawa tlenu medycznego w butlach 2- litrowych z zaworem zintegrowanym wraz z napełnieniem , transportem, legalizacją oraz dzierżawą butli.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na dostawę i wdrożenie klastra urządzeń brzegowych klasy UTM, analizatora logów w celu zabezpieczenia sieci komputerowych

Back to top