Rejestracja 81 537 41 71 

Dostawy

Zakup jednorazowego sprzętu medycznego w systemie realizacji komisowej do wykonywania zabiegów ablacji oraz użyczenie systemu elektroanatomicznego w systemie 3 D do mapowania serca wraz z generatorem i pompą chłodzącą dla potrzeb Oddziału Kardiologii – Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Dostawy sprzętu medycznego - wózków zabiegowych, wózków na leki, wózków na czystą i brudną bieliznę, stolików zabiegowych oraz stelaży na odpady oraz stelaży na baseny sanitarne

Dostawa maszyny samojezdnej szorujaco - zbierającej

dostawa wraz z montażem i instalacją konsoli opisowej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

Dostawa wraz z montażem 2 szt. respiratorów dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.

Back to top