Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przezoskrzelowej biopsji śródpiersia lub płuc pod kontrolą ultrasonograficzną pacjentom w oddziałach szpitalnych,Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie wykonywania diagnostycznych badań laboratoryjnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie   

K

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (1) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Herberta 21 oraz (2) w Oddziale Anestezjologii w lokalizacji ul. Lubartowskiej 81 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji okulistycznych noworodków i wcześniaków w tym wykonywanie badania dna oka u noworodków w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji  jako dyżur medyczny w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top