Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji jak i poza godzinami normalnej ordynacji, jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Zakaźnych dla Dorosłych w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w Zakładzie Leczniczym w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji jak i poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Zakładu Leczniczego w lokalizacji al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradniach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanych przy al. Kraśnickiej 100 i ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie diagnostycznych badań histopatologicznych i cytologicznych w Zakładzie Patomorfologii w następujących zakresach:

Zakres I:

  • ocena preparatów cytologicznych,
  • ocena preparatów histopatologicznych wraz z pobieraniem skrawków tkankowych do badania,
  • ocena preparatów śródoperacyjnych.

Zakres II: ocena jednego odczynu immunohistochemicznego

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top