Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
Zakres I:
Konsultacje specjalistyczne dla pacjentów Oddziału Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków w dziedzinie kardiologii dziecięcej  i neurologii dziecięcej;
Zakres II:
Zabiegi w zakresie fotokoagulacji zmiany naczyniówki/siatkówki u wcześniaków Oddziału Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków;
Zakres III:
Wykonywanie badań diagnostycznych dla pacjentów,
Zakres IV:
Wykonywanie hemodializy w przypadku ostrej niewydolności nerek dla pacjentów,
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Hematologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej oraz konsultacji specjalistycznych dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami ordynacji - jako dyżur medyczny – w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży, w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej Zakładu Leczniczego w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, oraz na pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Położniczego z Oddziałem Patologii Ciąży Zakładu Leczniczego w lokalizacji  ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanych przy al. Kraśnicka 100 i ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Zbigniewa Herberta 21 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top