Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania diagnostycznych badań dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie przez lekarza: (1) świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi - Pododdziale Leczenia Jednego Dnia Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie, w tym wykonywanie zabiegów operacyjnych z zakresu otorynolaryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej (2) świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi - Pododdziale Leczenia Jednego Dnia Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 (3) świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie (4) oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Otolaryngologicznego Chirurgii Głowy i Szyi - Pododdziału Leczenia Jednego Dnia Szpitala, w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Zakres I: w zakresie wykonywania i opisu badań diagnostycznych (1) w godzinach normalnej ordynacji; oraz (2) w ramach dyżuru pod telefonem poza godzinami normalnej ordynacji w Pracowni Działu Diagnostyki RTG Nr 1 w lokalizacji ul. Biernackiego 9, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie,

Zakres II: w zakresie wykonywania i opisu badań diagnostycznych w ramach dyżuru pod telefonem poza godzinami normalnej ordynacji oraz pozostawanie w gotowości do ich udzielania w Pracowni Działu Diagnostyki RTG Nr 1 w lokalizacji ul. Biernackiego 9, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie(1) konsultacji torakochirurgicznych, (2) wykonywania punkcji opłucnej/płuca (3) wykonywania drenaży opłucnej (4) udział w pracach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego ds. DILO pacjentom w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przezoskrzelowej biopsji śródpiersia lub płuc pod kontrolą ultrasonograficzną pacjentom w oddziałach szpitalnych,Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top