Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w następujących zakresach: Zakres I: w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny Zakres II: poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

 

Konkurs ofert na zawarcie umowy zawarcie umowy w następujących zakresach:
Zakres I – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie w zakresie oceny preparatów cytologicznych, histopatologicznych wraz z pobieraniem skrawków tkankowych do badania oraz preparatów śródoperacyjnych, oceny odczynu immunohistochemicznego;
Zakres II – udzielanie 1) świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie w zakresie oceny preparatów cytologicznych, histopatologicznych wraz z pobieraniem skrawków tkankowych do badania oraz preparatów śródoperacyjnych, oceny odczynu immunohistochemicznego oraz 2) pełnienia funkcji Kierownika Zakładu w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie;
Zakres III – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie w zakresie oceny preparatów cytologicznych i drobnych wycinków tkankowych pobranych w Pracowni Bronchoskopowej w lokalizacji ul. Herberta 21, oceny odczynów immunohistochemicznych, oceny materiału kriobiopsji w chorobach śródmiąższowych płuc, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert  na zawarcie umowy na udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań: 1) USG ośrodkowego układu nerwowego,  2) USG jamy brzusznej, 3) USG jąder dla pacjentów Oddziału Noworodków i Wcześniaków Szpitala w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top