Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Zakres I: w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny, w tym wykonywanie zabiegów z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Zakładu Leczniczego w lokalizacji al. Kraśnicka 100, z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału;

Zakres II: w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny, w tym wykonywanie zabiegów z ortopedii i traumatologii narządy ruchu w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Zakładu Leczniczego w lokalizacji al. Kraśnicka 100;

Zakres III: w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji , czyli jako dyżur medyczny, w zakresie wykonywania zabiegów z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Zakładu Leczniczego w lokalizacji al. Kraśnicka 100

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradniach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielani świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Internistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostycznych badań histopatologicznych i cytologicznych w Zakładzie Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top