Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych i wykonywania badań EMG w Poradni Neurologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
Zakres I: w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej Zakładu Leczniczego w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie, z jednoczesnym zastępowaniem Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Zakres II: w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej Zakładu Leczniczego w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie
Zakres III: poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, w Oddziale Położniczym z oddziałem Patologii Ciąży oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej Zakładu Leczniczego w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
Zakres I: w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, jako dyżur medyczny, w Oddziale Noworodków i Wcześniaków Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie, z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału,
Zakres II: w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Noworodków i Wcześniaków  Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie,
Zakres III: poza godzinami normalnej ordynacji, jako dyżur medyczny, w Oddziale  Noworodków i Wcześniaków  Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie,
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w następujących zakresach:
Zakres I: Procedura założenia dostępu żylnego obwodowego pacjentom Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie,
Zakres II: Procedura założenia centralnego cewnika krótkiego utrzymania pacjentom Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie,
Zakres III: Konsultacja wyników badań radiologicznych w siedzibie Przyjmującego Zamówienie wykonywanych pacjentom, którzy nie ukończyli 18 roku życia, hospitalizowanym w oddziałach w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 i ul. Lubartowskiej 81,
Zakres IV: Wykonywanie badań genetycznych dla pacjentów Oddziału Noworodków i Wcześniaków Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie.

 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w:
Zakres I: Poradni Endokrynologicznej
Zakres II: Poradni Ginekologiczno-Położniczej
Zakres III: Poradni Neurologicznej
Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top