Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na  udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w godzinach normalnej ordynacji oraz pozostawanie w gotowości do ich udzielania poza godzinami normalnej ordynacji w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie wykonywania hemodializy w przypadku ostrej niewydolności nerek dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (1) w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji  (2) z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej (3)oraz  pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów oraz udzielania świadczeń zdrowotnych po wezwaniu do ich udzielania  w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy w następujących zakresach: 
Zakres I: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Neurochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie oraz wykonywanie zabiegów w zakresie neurochirurgii w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Zakres II: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Neurochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie oraz wykonywanie zabiegów w zakresie neurochirurgii przez specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy (1) na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 i/lub ul. Biernackiego 9 (2) stwierdzenie zgonu wraz z wydaniem karty zgonu pacjentowi hospitalizowanemu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym nr 1 w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie, oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top